PRIVACY CONFIDENCE

Over ons

This polis is located next to Soundbase (UK) Co., Limited, Crawford House, RM1104, 70 Queens Road, Central, Hong Kong

In this privacy statement, some information will be sent to Soundbase (UK) Co., Limited (Soundbase) from the United States; hoe Soundbase all information that u geeft used and has; en hoe u uw informatie kunt inzien en beheren.

Soundbase he does everything aan om expected te worries that privacy wordt beschermd. When we asked if the information had been sent, we had been identified, we knew that these alleen were used in oversight with this privacy statement.

Soundbase can be declared from time to time if there are any pages from the works. We will add the duidelijk maken wading he wijzigingen been attached. December declaration is due on May 25, 2020.

What we zamelen

We can merge the following information:

 • Naam
 • function title
 • Contact us including e-mail addresses
 • Demographic information such as the postcode, which are of interest
 • Information that is relevant for specific project offers and inquiries that have been made available at the moment.
 • What we doen with the information that we confuse

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden. We zullen het met name gebruiken voor de volgende legitieme belangen van ons bedrijf:

*monitoring, opname en opslag van telefoon- of e-mailcommunicatie met het oog op interne training, om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren en om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Het verbeteren van onze producten en diensten
 • Onze website aanpassen aan uw interesses.
 • U periodiek promotionele e-mails, e-mails of sms-berichten sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant zou kunnen vinden met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt
 • Uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek; en
 • Telefonisch contact met u opnemen in verband met het bovenstaande.
 • We zullen uw informatie ook gebruiken om onze contractuele relatie met u te beheren voor:

Interne archivering en accountbeheerdoeleinden (bijv. het verifiëren van uw identiteit en het uitvoeren van bestellingen die u plaatst); en contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post ten behoeve van accountadministratie en/of het verwerken en uitvoeren van bestellingen.

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te bevestigen, onze administratie te controleren en uw account efficiënt en correct af te handelen.

Waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, kan deze toestemming op elk moment door u worden ingetrokken. Zie het gedeelte met de titel ‘Beheer van uw persoonlijke gegevens’ hieronder.

VeiligheidCommunity Verified icon Verified

De veiligheid van uw informatie is erg belangrijk voor ons. Als onderdeel van onze toewijding om uw gegevens veilig te houden, handhaven onze technische experts fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen veilig te houden.

Alleen geautoriseerde medewerkers en zorgvuldig gecontroleerde agenten, aannemers en onderaannemers, die een bepaalde gegevensverwerkingsdienst voor ons uitvoeren, hebben toegang tot uw gegevens. Deze mensen krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd, om ze namens ons te verwerken of voor IT-beveiliging en -onderhoud.

Als een derde partij die uw gegevens namens ons verwerkt zich bevindt in een niet-EU-land dat geen wetgeving inzake gegevensbescherming heeft die gelijkwaardig is aan die in de EU, zullen we altijd passende aanvullende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig wordt bewaard door degenen die namens ons uw gegevens verwerken.

Dit houdt over het algemeen in dat ervoor moet worden gezorgd dat een dergelijke derde partij ermee instemt een formele juridische overeenkomst te ondertekenen waarin deze partij zich verplicht tot naleving van normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zouden zijn wanneer die partij binnen de EU is gevestigd.

We streven ernaar al onze klanten te beschermen tegen fraude.

Als onderdeel hiervan kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren om fraude te helpen voorkomen of opsporen. Deze controles kunnen inhouden dat uw informatie wordt bekendgemaakt aan kredietreferentiebureaus, die deze informatie kunnen bijhouden. Dit is geen kredietcontrole en uw kredietwaardigheid wordt niet beïnvloed.

Soms wilt u misschien gevoelige informatie aan ons bekendmaken, bijvoorbeeld als u een spoedbevalling nodig heeft omdat u een medische behandeling krijgt.

We zullen gevoelige gegevens alleen gebruiken voor de specifieke reden waarom u deze aan ons hebt verstrekt en we zullen er extra voor zorgen dat ze veilig blijven. Van tijd tot tijd zullen we bij u nagaan of we die gevoelige gegevens mogen blijven gebruiken voor het gespecificeerde doel. We zullen deze toestemming periodiek opnieuw controleren. In beide gevallen kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De periode gedurende welke we informatie bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we de informatie gebruiken. Tenzij er een specifieke wettelijke vereiste voor ons is om informatie te bewaren, zullen wij uw informatie bewaren zolang deze relevant en nuttig is voor het doel waarvoor deze is verzameld.

Als we uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinginformatie te sturen, bewaren we die gedurende 12 maanden, aangezien we begrijpen dat u niet bij elke gelegenheid iets bij ons zult kopen, maar dat we in deze periode regelmatig terugkerende aankopen van klanten zien. We bewaren uw accountgegevens gedurende 7 jaar in overeenstemming met relevante belasting- en contractvereisten.

U hebt het recht om te allen tijde te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, bijvoorbeeld wanneer u niet langer een actieve klant van ons bent. Hoewel we over het algemeen zullen proberen om aan uw verzoek te voldoen, kunnen er omstandigheden zijn waarin we het recht hebben om dergelijke persoonlijke informatie te bewaren (bijvoorbeeld met betrekking tot juridische claims).

Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden te beperken of te controleren:

wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website of elders in te vullen (zorg ervoor dat u geen enkel vakje aanvinkt dat instemt met ons gebruik van uw persoonlijke informatie als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie voor die doeleinden gebruiken);

als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden gebruiken en van gedachten wilt veranderen;

als u wilt dat uw persoonlijke gegevens uit onze systemen worden gewist;als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij (bijvoorbeeld een andere dienstverlener). In dit geval zullen we u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken die door ons wordt bewaard, zodat u deze aan die derde partij kunt doorgeven (of, in bepaalde omstandigheden, kunnen we die gegevens mogelijk rechtstreeks aan die derde partij overdragen als u dat wilt dus).

U heeft het recht om:

 • Weet dat er informatie wordt verwerkt;
 • Toegang tot informatie die wordt verwerkt;
 • Rectificatie van informatie die wordt verwerkt;
 • Wissen van informatie die over u wordt bewaard (algemeen bekend als het recht om vergeten te worden);
 • Verwerking beperken;
 • Op de hoogte worden gehouden van welke informatie is gecorrigeerd, gewist en beperkt;
 • Overdraagbaarheid (d.w.z. om te verzoeken dat uw gegevens aan iemand anders worden overgedragen);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het is belangrijk op te merken dat dit geen absoluut recht is om alle informatie die over u wordt bewaard te bekijken, aangezien er verschillende uitzonderingen op dit recht zijn.

Waaronder:

 • Wanneer persoonsgegevens worden bewaard met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten en aanverwante zaken; en
 • Waar de gegevens door een andere persoon in vertrouwen zijn verstrekt.
 • Als u een toestemming wilt intrekken of wilt verzoeken om verwijdering of overdracht van uw persoonlijke informatie, kunt u dit op elk moment doen door ons te schrijven op soundbase (uk) co., limited, crawford house, rm1104, 70 queens road, central, hong kong of door het contactformulier in te vullen op ons speciale gdpr-portaal dat toegankelijk is op www.soundbase.asia/gdrp

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Waar we uw toestemming vragen, zullen we de relevante derde partij noemen op het moment dat we dergelijke toestemming van u vragen en dergelijke toestemming is beperkt tot die derde partij.

Soms moeten we informatie doorgeven aan wettelijke instanties die bevoegd zijn om gegevens te verkrijgen op grond van verschillende wetgeving, zoals de politie of de belastingdienst.Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf, e-mail of bel ons dan zo snel mogelijk met behulp van de bovenstaande gegevens. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen.

Dit beleid vervangt alle voorgaande versies en is correct vanaf 25 mei 2020. We behouden ons het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen.


PRIVACY CONFIDENCE

Over ons

This polis is located next to Soundbase (UK) Co., Limited, Crawford House, RM1104, 70 Queens Road, Central, Hong Kong

In this privacy statement, some information will be sent to Soundbase (UK) Co., Limited (Soundbase) from the United States; hoe Soundbase all information that u geeft used and has; en hoe u uw informatie kunt inzien en beheren.

Soundbase he does everything aan om expected te worries that privacy wordt beschermd. When we asked if the information had been sent, we had been identified, we knew that these alleen were used in oversight with this privacy statement.

Soundbase can be declared from time to time if there are any pages from the works. We will add the duidelijk maken wading he wijzigingen been attached. December declaration is due on May 25, 2020.

What we zamelen

We can merge the following information:

 • Naam
 • function title
 • Contact us including e-mail addresses
 • Demographic information such as the postcode, which are of interest
 • Information that is relevant for specific project offers and inquiries that have been made available at the moment.
 • What we doen with the information that we confuse

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden. We zullen het met name gebruiken voor de volgende legitieme belangen van ons bedrijf:

*monitoring, opname en opslag van telefoon- of e-mailcommunicatie met het oog op interne training, om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren en om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Het verbeteren van onze producten en diensten
 • Onze website aanpassen aan uw interesses.
 • U periodiek promotionele e-mails, e-mails of sms-berichten sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze interessant zou kunnen vinden met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt
 • Uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek; en
 • Telefonisch contact met u opnemen in verband met het bovenstaande.
 • We zullen uw informatie ook gebruiken om onze contractuele relatie met u te beheren voor:

Interne archivering en accountbeheerdoeleinden (bijv. het verifiëren van uw identiteit en het uitvoeren van bestellingen die u plaatst); en contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post ten behoeve van accountadministratie en/of het verwerken en uitvoeren van bestellingen.

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te bevestigen, onze administratie te controleren en uw account efficiënt en correct af te handelen.

Waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, kan deze toestemming op elk moment door u worden ingetrokken. Zie het gedeelte met de titel ‘Beheer van uw persoonlijke gegevens’ hieronder.

VeiligheidCommunity Verified icon Verified

De veiligheid van uw informatie is erg belangrijk voor ons. Als onderdeel van onze toewijding om uw gegevens veilig te houden, handhaven onze technische experts fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen veilig te houden.

Alleen geautoriseerde medewerkers en zorgvuldig gecontroleerde agenten, aannemers en onderaannemers, die een bepaalde gegevensverwerkingsdienst voor ons uitvoeren, hebben toegang tot uw gegevens. Deze mensen krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd, om ze namens ons te verwerken of voor IT-beveiliging en -onderhoud.

Als een derde partij die uw gegevens namens ons verwerkt zich bevindt in een niet-EU-land dat geen wetgeving inzake gegevensbescherming heeft die gelijkwaardig is aan die in de EU, zullen we altijd passende aanvullende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig wordt bewaard door degenen die namens ons uw gegevens verwerken.

Dit houdt over het algemeen in dat ervoor moet worden gezorgd dat een dergelijke derde partij ermee instemt een formele juridische overeenkomst te ondertekenen waarin deze partij zich verplicht tot naleving van normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zouden zijn wanneer die partij binnen de EU is gevestigd.

We streven ernaar al onze klanten te beschermen tegen fraude.

Als onderdeel hiervan kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren om fraude te helpen voorkomen of opsporen. Deze controles kunnen inhouden dat uw informatie wordt bekendgemaakt aan kredietreferentiebureaus, die deze informatie kunnen bijhouden. Dit is geen kredietcontrole en uw kredietwaardigheid wordt niet beïnvloed.

Soms wilt u misschien gevoelige informatie aan ons bekendmaken, bijvoorbeeld als u een spoedbevalling nodig heeft omdat u een medische behandeling krijgt.

We zullen gevoelige gegevens alleen gebruiken voor de specifieke reden waarom u deze aan ons hebt verstrekt en we zullen er extra voor zorgen dat ze veilig blijven. Van tijd tot tijd zullen we bij u nagaan of we die gevoelige gegevens mogen blijven gebruiken voor het gespecificeerde doel. We zullen deze toestemming periodiek opnieuw controleren. In beide gevallen kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De periode gedurende welke we informatie bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we de informatie gebruiken. Tenzij er een specifieke wettelijke vereiste voor ons is om informatie te bewaren, zullen wij uw informatie bewaren zolang deze relevant en nuttig is voor het doel waarvoor deze is verzameld.

Als we uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinginformatie te sturen, bewaren we die gedurende 12 maanden, aangezien we begrijpen dat u niet bij elke gelegenheid iets bij ons zult kopen, maar dat we in deze periode regelmatig terugkerende aankopen van klanten zien. We bewaren uw accountgegevens gedurende 7 jaar in overeenstemming met relevante belasting- en contractvereisten.

U hebt het recht om te allen tijde te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, bijvoorbeeld wanneer u niet langer een actieve klant van ons bent. Hoewel we over het algemeen zullen proberen om aan uw verzoek te voldoen, kunnen er omstandigheden zijn waarin we het recht hebben om dergelijke persoonlijke informatie te bewaren (bijvoorbeeld met betrekking tot juridische claims).

Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden te beperken of te controleren:

wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website of elders in te vullen (zorg ervoor dat u geen enkel vakje aanvinkt dat instemt met ons gebruik van uw persoonlijke informatie als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie voor die doeleinden gebruiken);

als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden gebruiken en van gedachten wilt veranderen;

als u wilt dat uw persoonlijke gegevens uit onze systemen worden gewist;als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij (bijvoorbeeld een andere dienstverlener). In dit geval zullen we u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken die door ons wordt bewaard, zodat u deze aan die derde partij kunt doorgeven (of, in bepaalde omstandigheden, kunnen we die gegevens mogelijk rechtstreeks aan die derde partij overdragen als u dat wilt dus).

U heeft het recht om:

 • Weet dat er informatie wordt verwerkt;
 • Toegang tot informatie die wordt verwerkt;
 • Rectificatie van informatie die wordt verwerkt;
 • Wissen van informatie die over u wordt bewaard (algemeen bekend als het recht om vergeten te worden);
 • Verwerking beperken;
 • Op de hoogte worden gehouden van welke informatie is gecorrigeerd, gewist en beperkt;
 • Overdraagbaarheid (d.w.z. om te verzoeken dat uw gegevens aan iemand anders worden overgedragen);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het is belangrijk op te merken dat dit geen absoluut recht is om alle informatie die over u wordt bewaard te bekijken, aangezien er verschillende uitzonderingen op dit recht zijn.

Waaronder:

 • Wanneer persoonsgegevens worden bewaard met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten en aanverwante zaken; en
 • Waar de gegevens door een andere persoon in vertrouwen zijn verstrekt.
 • Als u een toestemming wilt intrekken of wilt verzoeken om verwijdering of overdracht van uw persoonlijke informatie, kunt u dit op elk moment doen door ons te schrijven op soundbase (uk) co., limited, crawford house, rm1104, 70 queens road, central, hong kong of door het contactformulier in te vullen op ons speciale gdpr-portaal dat toegankelijk is op www.soundbase.asia/gdrp

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Waar we uw toestemming vragen, zullen we de relevante derde partij noemen op het moment dat we dergelijke toestemming van u vragen en dergelijke toestemming is beperkt tot die derde partij.

Soms moeten we informatie doorgeven aan wettelijke instanties die bevoegd zijn om gegevens te verkrijgen op grond van verschillende wetgeving, zoals de politie of de belastingdienst.Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf, e-mail of bel ons dan zo snel mogelijk met behulp van de bovenstaande gegevens. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we toegang verlenen of correcties aanbrengen.

Dit beleid vervangt alle voorgaande versies en is correct vanaf 25 mei 2020. We behouden ons het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen.

Wir entwerfen Premium-Zubehör, um führende Marken wie Sonos® und Bose® zu ergänzen. Unsere Produkte umfassen Bodenständer, TV-Halterungen, Wandhalterungen und Schreibtischständer.

Soundbass ist ein Britisches 🇬🇧 Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Audiozubehör.
Weiterlesen

Newsletter

Abonnieren Sie den kostenlosen Soundbass Newsletter und verpassen Sie keine Neuigkeit oder Aktion mehr aus unserem Soundbass Shop.

Distributors

Wenden Sie sich an einen Soundbass-Vertreter in Ihrer Region.

  Wir entwerfen Premium-Zubehör, um führende Marken wie Sonos® und Bose® zu ergänzen. Unsere Produkte umfassen Bodenständer, TV-Halterungen, Wandhalterungen und Schreibtischständer.

  Soundbass ist ein Britisches 🇬🇧 Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Audiozubehör.
  Weiterlesen

  Newsletter

  Abonnieren Sie den kostenlosen Soundbass Newsletter und verpassen Sie keine Neuigkeit oder Aktion mehr aus unserem Soundbass Shop.

  Distributors

  Wenden Sie sich an einen Soundbass-Vertreter in Ihrer Region.

   DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN| Garantie | Rückgaberecht | Bestellungen & Rücksendungen| Cookie-Richtlinie | FAQs

         Copyright 2023 © Soundbass

   Soundbass© ist weder mit Sonos Inc© noch mit Bose Corporation© verbunden, verwandt oder gesponsert
   Andere Dienstleistungsmarken, Warenzeichen und Handelsnamen, auf die auf dieser Website verwiesen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

   DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN| Garantie | Rückgaberecht | Bestellungen & Rücksendungen| Cookie-Richtlinie | FAQs

         Copyright 2022 © Soundbass

   Soundbass© ist weder mit Sonos Inc© noch mit Bose Corporation© verbunden, verwandt oder gesponsert

   Andere Dienstleistungsmarken, Warenzeichen und Handelsnamen, auf die auf dieser Website verwiesen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.